Tanıtım


Yer ve Tarih


Program


Düzenleme Kurulu


1. SU KAYNAKLARININ YÖNETİMİ: Su kaynaklarının verimliliği, yeraltı su kaynakları, yağmur suyu ve hasadı, su kalitesi ve planlama, Adıyaman’ın mevcut ve potansiyel su varlığı, yeni kaynakların tespiti ve kente kazandırılması, sulak alanlar, barajlar, tarımsal sulama yöntemleri, döngüsel perspektif ve planlama, kullanılmış suların yeniden kullanılması
2. KENTSEL SU VE ŞEHİR ŞEBEKE YÖNETİMİ: Mevcut su şebeke durumu, kayıp/kaçak su, kentsel alt yapıda verimli bakım uygulamaları, iyileştirme, kazısız teknoloji, akıllı şebekeler ile su yönetiminin geleceği, nüfus baskısı altında kentsel su yönetimi, planlama, su ayak izi ve uyum, kirlilik, bilinçli tüketim çalışmaları, su ile ilgili sürdürülebilir kalkınma hedefleri, farkındalık faaliyetleri, su tarifeleri, su yönetimi ve tüketim politikaları
3. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SU KAYNAKLARINA ETKİLERİ: Kuraklık, Taşkın, Sel, Sıcaklık, Yağış, Akış, Planlama, iklim krizi ve Adıyaman

Çalıştay Özeti
Tarih : 22 Mart 2022 - Saat : 09:00
Yer : Adıyaman Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu

Saatler Sunumlar
İrtibat Numarası 0541 922 70 77 (ABDURRAHMAN BÖLÜCÜ)
09:00 – 09:30 Kayıt
09:30 – 10:00 Açılış ve Protokol Konuşmaları
10:00 – 10:30 Türkiye’de Su Yönetiminin Geleceği
Prof. Dr. Veysel Eroğlu
Prof. Dr. Mehmet KARPUZCU, Hasan Kalyoncu Üniversitesi
10:30 – 10:45 Çay-Kahve Arası
BİRİNCİ OTURUM
Su Kaynaklarının Yönetimi
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Osman ARIKAN
Başlangıç: 10:45
Bitiş: 12:00
“Su ve Atık Su Yönetiminde Master Planlama”
Prof. Dr. Osman ARIKAN, İstanbul Teknik Üniversitesi
“Atatürk Baraj Gölü’ndeki Evsel, Endüstriyel ve Tarımsal Kaynaklı Kirliliğin Dünü ve Bugünü”
Prof. Dr. Özgür FIRAT, Adıyaman Üniversitesi
“Adıyaman’da Mevcut, Potansiyel ve Gelecekteki Su Kaynaklarının Durumu”
Mehmet Emin ERTÜRK, Adıyaman Devlet Su İşleri 203. Şube Müdürü
“Tarımsal Sulama ve Adıyaman”
Nihat YILMAZ, Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Müdür Yardımcısı
“Adıyaman’da Tarımsal Sulama Potansiyeli ve Geleceği ”
Doç. Dr. Ahmet ÇELİK, Adıyaman Üniversitesi
12:00-13:00 Öğle Yemeği
İKİNCİ OTURUM
Kentsel Su ve Şehir Şebeke Yönetimi
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mahmut FIRAT
Başlangıç: 13:00
Bitiş: 14:15
“İçme Suyu Dağıtım Sistemlerinde Meydana Gelen Su Kayıpları: Önemi, Etkileri ve Yönetilmesi”
Prof. Dr. Mahmut FIRAT, İnönü Üniversitesi
“Adıyaman’da Atık Suların Çevre Yönetimi Açısından Değerlendirilmesi ”
Doç. Dr. Yavuz DEMİRCİ, Adıyaman Üniversitesi
“Adıyaman’da İçme Suyu, Atık Su ve Yağmur Suyu Yönetimi”
Mithat TÖKEN, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı
“Adıyaman’da İçme ve Kullanma Suyu İzleme Çalışmaları ile Mevcut Durumun Değerlendirilmesi”
Abuzer ÖZKAN, Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü, Çevre Mühendisi ve İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı
“Kentsel Su Yönetiminde Akıllı Şebekeler”
Veysel DAĞLAR, Göç İdaresi Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı
“Kazısız Teknolojiler ve Alt Yapı Yönetimi”
Yasin TORUN, AKATED (Altyapı ve Kazısız Teknolojiler Derneği) Başkanı
14:15-14:30 Çay-Kahve Arası
ÜÇÜNCÜ OTURUM
Küresel Bir Risk: İklim Değişikliği
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Senem TEKİN
Başlangıç: 14:30
Bitiş: 15:45
“Adıyaman İli İçin Meteorolojik Verilerin Değerlendirilmesi”
Yunus ÖZTÜRK, Elazığ Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, Teknik İşler Şube Müdürü
“Fırat Havzası Kuraklık Yönetim Planı”
Dr. Mustafa Berk DUYGU, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Uzman
“Fırat Havzası Taşkın Yönetim Planı”
Mustafa DEMİREL, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Uzman
“Adıyaman’da Akarsu ve Havza Yönetimi İle İklim Değişikliği”
Doç. Dr. Senem TEKİN, Adıyaman Üniversitesi
“Adıyaman’ın Tarım Alanlarındaki Kuraklık Senaryoları”
Doç. Dr. Gökhan BÜYÜK, Adıyaman Üniversitesi
“İklim Değişikliğinin Adıyaman İli İklim Parametreleri Üzerindeki Etkileri ”
Araştırma Görevlisi Dr. Musa EŞİT, Adıyaman Üniversitesi
15:45-16:30 Kapanış
Düzenleme Kurulu Başkanları
Ramazan ORUÇ (Adıyaman Belediyesi Başkan Yardımcısı)
Prof. Dr. Mehmet TURGUT (Adıyaman Üniversitesi Rektörü)

Düzenleme Kurulu Sekretaryası
Şeyma AKKURT (Arş. Gör., Adıyaman Üniversitesi)
Abdurrahman BÖLÜCÜ (İnşaat/Jeoloji Yüksek Mühendisi, Adıyaman Belediyesi)

Çalıştay Basın Sözcüsü
Doç. Dr. Aykut DÜNDAR (Adıyaman Üniversitesi Genel Sekreteri)

Düzenleme Kurulu Üyeleri
Mehmet Salih VAROL (Adıyaman Belediyesi Başkan Danışmanı)
Prof. Dr. Erhan AKÇA (Adıyaman Üniversitesi)
Prof. Dr. Özgür FIRAT (Adıyaman Üniversitesi)
Doç. Dr. Yavuz DEMİRCİ (Adıyaman Üniversitesi)
Doç. Dr. Aysel ALKAN UÇKUN (Adıyaman Üniversitesi)
Doç. Dr. Senem TEKİN (Adıyaman Üniversitesi)
Dr. Musa EŞİT (Adıyaman Üniversitesi)
Arş. Gör. Şeyma AKKURT (Adıyaman Üniversitesi)

Bizimle İletişime Geç

İletişim Kanalları İçin Butona Tıklayın

İLETİŞİM BİLGİLERİ